Om namah shivaye Om namah shivaye

Posted in Alisha, Fusion Bhajans 6 Comments »

Om namah shivaye Om namah shivaye
Om namah shivaye Om namah shivaye

jaga man mera jagi hai antaratma..
naya naya lage jaha jagi hai antaratma
Om namah shivaye Om namah shivaye..

Om namah shivaye Om namah shivaye
Om namah shivaye Om namah shivaye

jaga man mera jagi hai antaratma..
naya naya lage jaha jagi hai antaratma
Om namah shivaye Om namah shivaye..