Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai Jab Jab Bhakto Ko Dharti Per Kast Satate Hai

Posted in Best of Bhajans, Bhakti Sangeet, Laxmi Narayan Bhajan, Motivational Bhajans, Narayan Bhajan, Popular Bhajan, Satsang Bhajan 1 Comment »

Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Jab Jab Bhakto Ko Dharti Per Kast Satate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai

Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Jab Jab Bhakto Ko Dharti Per Kast Satate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai

Namo Narayan Namo Narayan
Namo Narayan Namo Narayan
Jai Jai Narayan Narayan Narayan
Jai Jai Narayan Narayan Narayan
Namo Narayan Laxmi Narayan
Namo Narayan Laxmi Narayan

Dhanya Dhanya Prahalad Bhagat
Jo Hari Ki Alakh Jagai Thi
Hari Ki Alakh Jagai Thi

Dhanya Dhanya Prahalad Bhagat
Jo Hari Ki Alakh Jagai Thi
Hari Ki Alakh Jagai Thi

Kan Kan Me Shri Hari Hai Baste
Baat Pita Ko Batayi Thi
Baat Pita Ko Batayi Thi

Kan Kan Me Shri Hari Hai Baste
Baat Pita Ko Batayi Thi
Baat Pita Ko Batayi Thi

Phir Narsing Avtar Liye
Shri Hari Hi Aate Hai

Phir Narsing Avtar Liye
Shri Hari Hi Aate Hai
Jab Jab Bhakto Ko Dharti Per Kast Satate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Narayan Aate Hai

Namo Narayan Namo Narayan
Namo Narayan Namo Narayan

Namo Narayan Narayan Narayan
Namo Narayan Narayan Narayan
Jai Jai Narayan Narayan Narayan
Jai Jai Narayan Narayan Narayan
Namo Narayan Laxmi Narayan
Namo Narayan Laxmi Narayan

Chhod Baikunth Ko Aati
Karne Bhakto Ka Tu Dhyaan
Bhakto Ka Tu Dhyaan
Tere Bhakto Ki Shaan Niraali
Jag Me Paate Maan
Jag Me Paate Maan

Maati Ko Sona Karne
Maati Ko Sona Karne
Maa Laxmi Aati Hai

Maati Ko Sona Karne
Maa Laxmi Aati Hai
Dukh Ki Chinta Jab Jab Bhakto Ko Satati Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Mata Aati Hai
Karne Ko Dukh Door Swyam Mata Aati Hai

Jai Jai Maa Jai Jai Maa
Jai Jai Maa Jai Jai Maa

Namo Narayan Narayan Narayan
Namo Narayan Narayan Narayan

Namo Narayan Narayan Narayan
Namo Narayan Narayan Narayan