Mangal Bhavan Amangal Haari – Sundar Kand

Posted in Ram Bhajans, Ram Charit Manas, Ram Katha, Ramayan, Ramayan Chopiyan, Sundar Kand 13 Comments »

Sundar Kand
Sundar Kand

Sundar Kand
Sundar Kand

Mangal Bhavan Amangal Haari


Jai Jai Ram Katha Jai Jai Ram Katha

Posted in Anmol Bhajan, Best of Bhajans, Prembhushan ji Maharaj Bhajans, Ram Bhajans, Ram Charit Manas 2 Comments »

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jai Shri Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai
Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai

Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Sau Sau Janmo Ki Vyatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Ram Katha kal Vighat Vikari
Sagar sangi Rajkumari

Ram Katha Sundar Kartari
Sansay Vighan Udwan Hari

Tera Sab Sansay Bhage Ga
Tera Sab Sansay Bhage Ga

Mera Sab Sansay Bhage Ga
Mera Sab Sansay Bhage Ga

Mera Sab Sansay Bhage Ga
Mera Sab Sansay Bhage Ga
parwati Kar Jatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai
Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai

Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Sau Janam Janam Ki Vyatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha


Ram Charit Manas

Posted in Ram Charit Manas 13 Comments »

Ram Charit Manas – Balkand 1.1

Ram Charit Manas – Balkand 1.1