Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans 2 Comments »

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai
Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai

Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai
Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai

Hum Kanhaiya Ke Kanhaiya Hamare Hai
Hum Kanhaiya Ke Kanhaiya Hamare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai
Hum Krishna Ji Ke Krishan Ji Hamare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Kanhaiya Ke Kanhaiya Hamare Hai
Hum Kanhaiya Ke Kanhaiya Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai
Hum Ram Ji Ke Ram Ji Hamare Hai

Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai
Hum Shiv Ji Ke Shiv Ji Hamare Hai

Har Har Mahadev
Jai Shri Ram
Jai Shiv Shankar
Jai Shri Krishna


Mujhe De Darshan Girdhari Re Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Posted in Anmol Bhajan, Best of Bhajans, Krishna Bhajans, Popular Bhajan, Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Satsang Bhajan, Shyam Bhajan 5 Comments »

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Jamuna Tat Hari Dhenu Charave
Madhur Madhur Swar Bain Bajavye

Jamuna Tat Hari Dhenu Charave
Madhur Madhur Swar Bain Bajavye

Kandhe Kamariya Kaari Re
O Kandhe Kamariya Kaari Re

O Kandhe Kamariya Kaari Re
O Kandhe Kamariya Kaari Re

O Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mor Mukut Peetambar Sohe
Dekh Roop Muni Gan Mann Mohe

Mor Mukut Peetambar Sohe
Dekh Roop Muni Gan Mann Mohe

Kundal Ki Chhavi Nyari Re
Kundal Ki Chhavi Nyari Re

O Kundal Ki Chhavi Nyari Re
O Kundal Ki Chhavi Nyari Re

O Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Vrindaban Me Raas Rachave
Gop Gopiya Sang Mil Gavye

Vrindaban Me Raas Rachave
Gop Gopiya Sang Mil Gavye

Noopur Ki Dhun Pyari Re
Noopur Ki Dhun Pyari Re

O Noopur Ki Dhun Pyari Re
O Noopur Ki Dhun Pyari Re

O Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Bhakt Hai Tu Hari Roop Banaya
Brahma Nand Mere Mann Bhaya

Bhakt Hai Tu Hari Roop Banaya
Brahma Nand Mere Mann Bhaya

Bhakt Hai Tu Hari Roop Banaya
Brahma Nand Mere Mann Bhaya

Charan Kamal Balhaari Re
Charan Kamal Balhaari Re

O Charan Kamal Balhaari Re
O Charan Kamal Balhaari Re

O Mujhe De Darshan Girdhari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re

Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re
Teri Sawari Surat Pe Mai Waari Re


Bhishma Stuti by RameshBhai

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Stuti Collection No Comments »

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Iti matirupkalpita viturshna
bhagvati saatvatpungave vibhumni |
svasukhmupagate kvachidhartum
prakrutimupeyushi yadbhavpravah: ||1||

tribhuvankamanam tamalvarnam
ravikargaurvarambaram dadhane |
vapuralak kulavrutannabjam
vijaysakhe ratirastu meanvadhya ||2||

yudhi turgarjevidhumravishvak-
kachalulatishramvarylankrutasy­e |
mam nishitsharairvibhidhymaan tvayi
vilastkavcheastu krushna atma ||3||

sapadi sakhivacho nishamya madhye
nijparyorbalayo ratham niveshya|
sthitivati par sainikaayurakshanaa
hrutvati parthsakhe ratirmastu ||4||

vyavahitprutnamukham nirikshya
swajanvadhaddhimukhasya doshbuddhya |
kumatimahadatmvidhya ya:
charanrati; parmasya tasya meastu||5||

swanigam mapahay matpratigyam
rutmadhikartumvpluto rathasth : |
Dhrutrathcharnoabhyayachchldag­u:
Hariravi hantumibham gatotriya:||6||

shitvishikhhato vishirndansha:
kshatjapriplut atataayino me |
prasamabhambhisasaar madhavdhartham
sa bhavtu me bhagvan gatirmukundah: ||7||

vijyarathkutumbha aatattotre
dhruthayrshmini tachriyekshnaniye |
bhagvati ratirastu me mumursho :
yamih nirikshya hataa gataa; sarupam ||8||

lalitgativilaasvalguhaas –
pranaynirikshankalpitorumanah : |
krutmanukrutvatya unmanandha:
prakrutimagan kil yasya gopvadhavh:||9||

munigannrupvaryasankulentah:
sadasi yudhishthir raajsuy eshaam
aharnamupped iksharniyo
mum drushigochar esh aaviratma ||10||

tamimmahamajam sharirbhajam
hrudi hrudi dhishthitmatmakalpitanam
pratidhrushmiv naikdharkamekam
samadhigatosmi vidhootbhedmoha: ||11||


Shiv Stuti

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Shiv Stuti, Stuti Collection 6 Comments »

Karpur Gauram
Karunavataram
Sansara Saram
Bhujagendra Haram
Sadavsantam
Hridayaravinde
BhavamBhavani
Sanhitam Namamai

Mangalam Bhagwan Sambhu
Mangalam Rishibhadyajah
Mangalam Parvatinaatho
Mangalay Tano Hari

Sarv Mangal Magaley
Shive Sarvardh Sadhike
Sharanye Trambkey Gauri
Narayadi Namastuto

Om Namah Shivay

Karpur Gauram = Skin color like Camphor
Karunavataram = Full of compassion
Sansara Saram = The essence of the universe/who can give us moksha
Bhujagendra Haram = Garland of Snakes
Sadavsantam = Present as always/eternal
Hridayaravinde = Bow from my heart
BhavamBhavani = Bhava-Shiva & Bhavani-Parvati
Sanhitam Namamai = I bow to both (Shiva & Parvati)
Om Namah Shivay


Khabar Nahi Pal ki Baat Kare Kal Ki

Posted in Anmol Bhajan, Best of Bhajans, Bhakti Sangeet, Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Satsang Bhajan 2 Comments »

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
AE Bhai Baat Kare Kal Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
AE Bhai Baat Kare Tu Kal Ki

Medine Mariya Mandiraya Ko
Maya Malab Ki
E Bhai Baat Kare Kal Ki
Dhan Joban Tero Aawye Na Javye
Dhan Joban Tero Aawye Na Javye
Dhan Joban Tero Aawye Na Javye

Chhaya Badal Ki O Ram
Chhaya Badal Ki O Ram

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
E Bhai Baat Kare Kal Ki

Pancha Tatva Ka Bana Ye Pinjara
Pancha Tatva Ka Bana Ye Pinjara
Kshiti Jal Pavak Gagan Sameera
Kshiti Jal Pavak Gagan Sameera
Panchar Chitta Adham Shareera

Pancha Tatva Ka Bana Ye Pinjara
Pancha Tatva Ka Bana Ye Pinjara
Mati Jangal Ki
AE Bhai Mati Jangal Ki
AE Bhai Mati Jangal Ki

Bhai Bhatija Tera Kutumb Kabila
Bhai Bhatija Tera Kutumb Kabila
Bhai Bhatija Tera Kutumb Kabila
Bhai Bhatija Tera Kutumb Kabila
Sagai Swarath Ki
O Ram Sagai Swarath Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
AE Bhai Baat Kare Kal Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
E Bhai Baat Kare Kal Ki

O Sarovar Dekhine Aavyo Hasno
Sarovar Dekhine Aavyo Hasno
Bhai Pyas Lagi Jal Ki
Ae Bhai Pyas Lagi Jal Ki

O Sarovar Dekhine Aavyo Hasno
Sarovar Dekhine Aavyo Hasno
Bhai Pyas Lagi Jal Ki
Ae Bhai Pyas Lagi Jal Ki
Sukhai Gayo Sarovar Udi Gayo Hansno
Sukhai Gayo Sarovar Udi Gayo Hansno
Sukhai Gayo Sarovar Udi Gayo Hansno
Sukhai Gayo Sarovar Udi Gayo Hansno
Aash Laee Jag Ki
O Ram Aash Laee Jag Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki

Bhav Dhari Ne Aao Narsinghyo
Data Sumiran Ek Tujhki
Ae Data Sumiran Ek Tujhki
Ek Baar Darshan Deyo Ne Murari
Ek Baar Darshan Deyo Ne Murari
Ek Baar Darshan Deyo Ne Murari
Ek Baar Darshan Deyo Ne Murari
Asha Darshan Ki
O Ram Asha Darshan Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki

Khabar Nahi Pal ki
Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki
Ae Bhai Baat Kare Kal Ki


Teri Sharan Prabhu Teri Sharan

Posted in Anmol Bhajan, Best of Bhajans, Dhun, Morning Bhajan, Ram Dun, Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Satsang Bhajan 2 Comments »

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Bhav Jal Lahari Nadiya Gahari
Bhav Jal Lahari Nadiya Gahari
Karman Ved Bahaya Hu
Karman Ved Bahaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Prabal Maya Jaal Bichhaya
Prabal Maya Jaal Bichhaya
Prabal Maya Jaal Bichhaya
Prabal Maya Jaal Bichhaya
Prabal Maya Jaal Bichhaya
Prabal Maya Jaal Bichhaya
Charo Taraf Fashaya Hu
Prabhu Charo Taraf Fashaya Hu
Charo Taraf Fashaya Hu
Hari Charo Taraf Fashaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Kshad Bhangara Vishya Vikara
Janam Janam Bharamaya Hu
Prabhu Janam Janam Bharamaya Hu
Janam Janam Bharamaya Hu
Prabhu Mai Janam Janam Bharamaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Brambha Nand Das Dasan Ka
Brambha Nand Das Dasan Ka
Brambha Nand
Brambha Nand
Brambha Nand Das Dasan Ka
Brambha Nand Das Dasan Ka
Charan Kamal Laptaya Hu
Hari Mai Tere Charan Kamal Laptaya Hu
Charan Kamal Laptaya Hu
Prabhu Tere Charan Kamal Laptaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Shriji Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Prabhu Teri Sharan Mai Aaaya Hu
Hari Teri Sharan Mai Aaaya Hu

Teri Sharan Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan Shriji Teri Sharan

Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan
Teri Sharan
Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan
Prabhu Teri Sharan

Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram
Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram

Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram
Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram

Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram
Raja Ram Ram Ram Sita Ram Ram


Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye

Posted in Bhakti Sangeet, Ramesh Bhai Ojha Bhajans 10 Comments »

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye
Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye
Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye

Chand Taare Falak Par Dikhe Na Dikhe
Chand Taare Falak Par Dikhe Na Dikhe

Mujhko Tera Sada Chahiye
Mujhko Tera Sada Chahiye

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye

Yaha Khushiya Hai Kam Aur Jyada Hai Gum
Yaha Khushiya Hai Kam Aur Jyada Hai Gum

Jaha Dekho Vahi Hai Bharam Hi Bharam
Jaha Dekho Vahi Hai Bharam Hi Bharam

Meri Mahafil Me Shamma Jale Na Jale
Mere Dil Me Ujala Tera Chahiye

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye

Kabhi Vairaag Hai Kabhi Anuraag Hai
Kabhi Vairaag Hai Kabhi Anuraag Hai
Kabhi Vairaag Hai Kabhi Anuraag Hai
Kabhi Vairaag Hai Kabhi Anuraag Hai

Jaha Badle Maali Vahi Baag Hai
Jaha Badle Maali Vahi Baag Hai

Meri Chahat Ki Dunia Base Na Base
Mere Dil Me Basera Tera Chahiye
Meri Chahat Ki Dunia Base Na Base
Mere Dil ME Basera Tera Chahiye

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye
Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhe Tera Sahara Sada Chahiye

Meri Dheemi Hai Chaal Aur Path Hai Vishal
Meri Dheemi Hai Chaal Aur Path Hai Vishal
Meri Dheemi Hai Chaal Aur Path Hai Vishal
Meri Dheemi Hai Chaal Aur Path Hai Vishal

Har Kadam Par Musibat Ab Tu Sambhal
Har Kadam Par Musibat Ab Tu Sambhal

Pair Mere Thake Hai Chale Na Chale
Pair Mere Thake Hai Chale Na Chale

Mere Dil Me Ek Ishara Tera Chahiye
Mere Dil Me Ek Ishara Tera Chahiye

Aasra Is Jahan Ka Mile Na Mile
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye

Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye
Mujhko Tera Sahara Sada Chahiye


MITHE RAS SE BHARI RE RADHA RANI LAAGE

Posted in Ladies Satsang Bhajans, Radha Krishna Bhajan, Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Shyam Bhajan 8 Comments »

Mithe Ras Se Baryo Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..

Mithe Ras Se Bari Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..

Jamuna maiya kari kari, Radha gori gori

Vrindavan mein dhoom machawe barsanari chhori

Brajdham Radha ju ki rajdhani laage..Maharani laage..
mann karo karo jamna jeero paani lage

Mithe Ras Se Bari Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..

Kanha nit murli mein thahre, sumire barambaar
Kanha nit murli mein thahre, sumire barambaar

Kotin roop dhare manmohan tahun na pawe paar
Kotin roop dhare manmohan tahun na pawe paar

Roop rang ki chhabili patraani lage..maharani lage
mann karo karo jamna jeero paani lage …

Mithe Ras Se Bari Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..

Na bhave mann maakhan misri abb na koi mithai
Na bhave mann maakhan misri abb na koi mithai

Maare jeebharia mein bhawe abb toh Radha naam malaai
Maare jeebharia mein bhawe abb toh Radha naam malaai

Vrishbhanu ki lali toh gurdhaani lage,gurdhaani lage..
mann karo karo jamna jeero paani lage

Mithe Ras Se Baryo Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..

Radha Radha Naam Ratat Hai Yeh Nar Aathoan Yaam
Radha Radha Naam Ratat Hai Yeh Nar Aathoan Yaam

Dil Ki Badha Door Karat Hai, Radha Radha Naam
Dil Ki Badha Door Karat Hai, Radha Radha Naam

Radha naam mein safal zindagani lage..zindagani lage..
Radha naam mein safal zindagani lage..zindagani lage..
mann karo karo jamna jeero paani lage

Mithe Ras Se Baryo Ri Radha Rani Laage..Maharani laage..
Mann karo karo jamna jiro paani lage..


Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Shyam Bhajan 20 Comments »

Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Mere Sir Par Rakh Banwari
Mere Sir Par Rakh Girdhari
Apne Dono Ye Haath
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kripa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath

Dene Wale Shyam Prabhu Se Dhan Aur Daulat Kya Mange
Syam Prabhu Se Mange To Phir Naam Aur Ijjazat Kya Mange
Mere Jeewan Ab karde Mere Jeewan Ab karde
Tu kripa Ki barsaat
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Mere Sir Par Rakh Banwari
Mere Sir Par Rakh Girdhari
Apne Dono Ye Haath
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath

Shyam Tere Charno Ki Dhooli
Dhan Daulat Se Mahangi
Are Ek Nazar Kirpa Ki Baba
Naam Ijjzat Se Mahangi Hai
Mere Dil Ki Tamanna Yahi Hai
Mere Dil Ki Tamanna Yahi Hai
Karu Seva Teri Din Raat
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kirpa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath

Jhulas Rahe Hai Gam Ki Dhoop Me Pyar Ki Chhaiya Karde Tu
Bin Manjhi Ke Naav Chale Na Ab Patwar Padkle Tu
Mera Rasta Roshan Karde
Mera Rasta Roshan Karde
Chhae Andhiyari Raat
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kirpa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath

Suna Hai Humne Sharnagat ko Apne Gale Lagate Ho
Are Aisa Humne Kya Manga Jo Dene Se Ghabrate Ho
Chahe Jaise Rakh Banwari
Chahe Jaise Rakh Girdhari
Bus Hoti Rahe Mulakat
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kirpa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath

Mere Sir Par Rakh Banwari
Mere Sir Par Rakh Girdhari Apne Dono Ye Haath
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kirpa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath
Are Ab To Kirpa Kar Dijiye Janam Janam Ka Sath

Mere Sir Par Rakh Banwari
O Mere Sir Par Rakh Girdhari
Apne Dono Ye Haath
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath..
Dena Ho To Dijiye Janam Janam Ka Sath….