Gao Gao Prem Se Gao Hari Om Namah Shivay Shiv Dhun By Giri Bapu

Posted in Shiv Bhajans, Shiv Dhun No Comments »

Gao Gao Prem Se Gao
Hari Om Namah Shivay

Gao Gao Prem Se Gao
Hari Om Namah Shivay

Bhaiyo Gao Behano Gao
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Hari Om Namah Shivay

Aao Aao Shiv Gun Gao
Shiv Gun Gao Dhoom Machao
Bolo Bolo Dil Se Bolo
Bolo Bolo Dil Se Bolo Anter Kholo
Dil Se Bolo Anter Kholo
Dil Se Bolo Anter Kholo

Mil Kar Gao Aaj
Hari Om Namah Shivay
Sab Mil Kar Gao
Aaj Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Hari Om Namah Shivay

Bhaiyo Gaao Behano Gao
Baal Gopal Sab Sang Mein Gao
Yogi Gau Jogi Gao
Santo Gao Mahanto Gao

Mil Kar Gao Aaj
Hari Om Namah Shivay
Sab Mil Kar Gao Aaj
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay

Kundal Bole Kamandal Bole
Mast Bani Nagaraj Dole
Gale Mein Daali Mala Bole
Terishul Bole Damru Bole

Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Sab Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay

Baal Mein Sohe Chanda Bole
Jata Mein Bahati Ganga Bole
Karan Bole Bhoot Bole
Sang Mein Rahti Girija Boli

Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Sab Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay

Ganpati Bole Kartik Bole
Mor Bole Chuhaa Bole
Singh Bole Nandi Bole
Sungi Bole Dungi Bole
Sab Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay

Ram Bole Lakhan Bole
Bhaalu Bole Vanar Bole
Hanumant Bole Sugreev Bole
Ped Bole Pahaad Bole
Ped Bole Pahaad Bole

Sab Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay

Dev Bole Danav Bole
Rishiya Bole Muniya Bole
Sukhiya Bole Dukhiya Bole
Giri Bole Bhakto Bole
Sab Mil Kar Bole Aaj
Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay
Om Namah Shivay Hari Om Namah Shivay

Gao Gao Prem Se Gao
Hari Om Namah Shivay


Om Namah Shivay Shiv Dhun by Shankar Mahadevan

Posted in Shiv Dhun No Comments »

Om Namah Shivay Shiv Dhun

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Rameshwaraye Shiv Rameshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay
Ganga Dharaye Shiv Ganga Dharaye Shiv
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Jata Dharaye Shiv Jata Dharaye
Har Har Bhole Namah Shivay
Someshvaraye Shiv Someshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Vishveshwaraye Shiv Vishveshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay
Koteshwaraye Shiv Koteshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Mahakaleshwaraye Mahakaleshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay
Tribkeshwaraye Tribkeshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Om Namah Shivay
Om Namah Shivay
Om Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om


Om Namaste astu Bhagavan Vishveshvaraya Mahadevaya – Shiv Lingashtakam

Posted in Pundit Abhedanand Bhajan, Shiv Bhajans, Shiv Dhun 3 Comments »

Om Namaste astu Bhagavan Vishveshvaraya
Mahadevaya
Triambakaya
Tripurantakaya
Trikalagni kalaya
kalagnirudraya
Neelakanthaya
Mrutyunjayaya
Sarveshvaraya
Sadashivaya
Shriman Mahadevaya Namah

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Om Namaste astu Bhagavan Vishveshvaraya
Mahadevaya
Triambakaya
Tripurantakaya
Trikalagni kalaya
kalagnirudraya
Neelakanthaya
Mrutyunjayaya
Sarveshvaraya
Sadashivaya
Shriman Mahadevaya Namah

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Brahma Muraari Surarchita Lingam
Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam
Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaama Dahana Karunaakara Lingam
Ravana Darpa Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vandhitha Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam
Panipati Veshthitha Sobitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam
Pankaja Haara Susobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam
Bhavair Bhakti Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhaakara Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ahshta Daridra Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam
Paraath Param Paramatmaka Lingam
Tatpranamaami Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om
Om Namah Shivaye Om

Lingashtaka Midam Punyam
Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka Mahaapnoti
Sivehna Saha Modatheh


Om Namah Shivaya – Shiv Dhun

Posted in Dhun, Shiv Dhun 27 Comments »

Om Namah Shivaya – Shiv Dhun

Om Namah Shivaya – Shiv Dhun

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya