SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…

Posted in Mantras, Shiv Mantra 2 Comments »

SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
NITYOHAM
SHUDDHOHAM
BUDDHOHAM
MUKKTOHAM

SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
SHIVOHAM SHIVOHAM SHIVA SWAROOPOHAM…
NITYOHAM
SHUDDHOHAM
BUDDHOHAM
MUKKTOHAM

शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवा स्वरूपम्
शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवा स्वरूपम्

नित्योऽहं ……
शुद्धोऽहं …………
बुद्धोऽहं ………
मुक्तोऽहम् !!

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
AddThis Social Bookmark Button

Shiv Pushpanjali Mantra

Posted in Shiv Mantra No Comments »

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Mangalam Bhagwan Shambhu
Mangalam Rishibdhwaja |
Maganlam Parvati Natho
Mangalay Tano Hari ||

Sarva Mangala Mangalye
Shive sarvartha sadhike |
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namostute ||

Ath Mantra Pushpanjali

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
AddThis Social Bookmark Button

Shiva Mahamrityunjaya Mantra

Posted in Shiv Mantra 14 Comments »

Shiva Mahamrityunjaya Mantra

Shiva Mahamrityunjaya Mantra

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
AddThis Social Bookmark Button