Jai Jai Sur Nayak Jan Sukhdayak Pranat Paal Bhagwanta – Dev Stuti

Posted in Anmol Bhajan, Best of Bhajans, Bhakti Sangeet, Prembhushan ji Maharaj Bhajans, Satsang Bhajan, Stuti Collection 1 Comment »

Jai Jai Sur Nayak
Jan Sukhdayak
Pranat Paal Bhagwanta

Jai Jai Sur Nayak
Jan Sukhdayak
Pranat Paal Bhagwanta

Godvij Hitkaari
Jai Aasurari
Sindhu Sudha Priya Kanta

Aanand Sur Dharni
Adhbhut Karni
Marm Naa Jaane Koi
Jo Sahaj Kripala Deendayala
Karhu Anugrah Soi

Jai Jai Aavinashi Sab Ghat Vaasi
Vyapak Parmanada
Abigatgoteetam Charit Punitam
Maya Rahit Mukunda

Jehi Laagi Biraagi
Aati Anuraagi
Bigatmohmunibranda
Nishibasar Dhyavahi
Gun Gun Gavahi
Jayti Sachchida Nanda

Jayti Sachchida Nanda
Jayti Sachchida Nanda
Jayti Sachchida Nanda


Bhishma Stuti by RameshBhai

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Stuti Collection No Comments »

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Bhishma Stuti
Bhishma Stuti

Iti matirupkalpita viturshna
bhagvati saatvatpungave vibhumni |
svasukhmupagate kvachidhartum
prakrutimupeyushi yadbhavpravah: ||1||

tribhuvankamanam tamalvarnam
ravikargaurvarambaram dadhane |
vapuralak kulavrutannabjam
vijaysakhe ratirastu meanvadhya ||2||

yudhi turgarjevidhumravishvak-
kachalulatishramvarylankrutasy­e |
mam nishitsharairvibhidhymaan tvayi
vilastkavcheastu krushna atma ||3||

sapadi sakhivacho nishamya madhye
nijparyorbalayo ratham niveshya|
sthitivati par sainikaayurakshanaa
hrutvati parthsakhe ratirmastu ||4||

vyavahitprutnamukham nirikshya
swajanvadhaddhimukhasya doshbuddhya |
kumatimahadatmvidhya ya:
charanrati; parmasya tasya meastu||5||

swanigam mapahay matpratigyam
rutmadhikartumvpluto rathasth : |
Dhrutrathcharnoabhyayachchldag­u:
Hariravi hantumibham gatotriya:||6||

shitvishikhhato vishirndansha:
kshatjapriplut atataayino me |
prasamabhambhisasaar madhavdhartham
sa bhavtu me bhagvan gatirmukundah: ||7||

vijyarathkutumbha aatattotre
dhruthayrshmini tachriyekshnaniye |
bhagvati ratirastu me mumursho :
yamih nirikshya hataa gataa; sarupam ||8||

lalitgativilaasvalguhaas –
pranaynirikshankalpitorumanah : |
krutmanukrutvatya unmanandha:
prakrutimagan kil yasya gopvadhavh:||9||

munigannrupvaryasankulentah:
sadasi yudhishthir raajsuy eshaam
aharnamupped iksharniyo
mum drushigochar esh aaviratma ||10||

tamimmahamajam sharirbhajam
hrudi hrudi dhishthitmatmakalpitanam
pratidhrushmiv naikdharkamekam
samadhigatosmi vidhootbhedmoha: ||11||


Shiv Stuti

Posted in Ramesh Bhai Ojha Bhajans, Shiv Stuti, Stuti Collection 6 Comments »

Karpur Gauram
Karunavataram
Sansara Saram
Bhujagendra Haram
Sadavsantam
Hridayaravinde
BhavamBhavani
Sanhitam Namamai

Mangalam Bhagwan Sambhu
Mangalam Rishibhadyajah
Mangalam Parvatinaatho
Mangalay Tano Hari

Sarv Mangal Magaley
Shive Sarvardh Sadhike
Sharanye Trambkey Gauri
Narayadi Namastuto

Om Namah Shivay

Karpur Gauram = Skin color like Camphor
Karunavataram = Full of compassion
Sansara Saram = The essence of the universe/who can give us moksha
Bhujagendra Haram = Garland of Snakes
Sadavsantam = Present as always/eternal
Hridayaravinde = Bow from my heart
BhavamBhavani = Bhava-Shiva & Bhavani-Parvati
Sanhitam Namamai = I bow to both (Shiva & Parvati)
Om Namah Shivay