Duniya Darshan Ka Hai Mela

Duniya Darshan Ka Hai Mela
Apni Karni Paar Utar Gaye
Guru Hoye Chaahe Chela

Duniya Darshan Ka Hai Mela
Apni Karni Paar Utar Gaye
Guru Hoye Chaahe Chela
Duniya Darshan Ka Hai Mela

Duniya Darshan Ka Hai Mela
Mahal Banaya Kila Chunaya
Log Kahe Ghar Mera
Duniya Darshan Ka Hai Mela

Udane Ki Jab Bela Aayi To
Sab Taj Chala Akela
Duniya Darshan Ka Hai Mela


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply