Hey Shiv Hamara Uddhar Karna Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho

Hey Shiv Hamara Uddhar Karna
Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna
Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna
Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna

Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna
Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna

Devo Ko Tumne Amrat Diya Tha
Devo Ko Tumne Amrat Diya Tha
Vishvapan Hans Ke Gutar Liya Tha
Vishvapan Hans Ke Gutar Liya Tha
Ho Devo Ko Tumne Amrat Diya Tha
Vishvapan Hans Ke Gutar Liya Tha

Par Hit Ki Aisi Hi Bhavana Tum
Prabhu Hamare Mann Me Bharna
Par Hit Ki Aisi Hi Bhavana Tum
Prabhu Hamare Mann Me Bharna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna
Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna

Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna

Satyam Shivam Sundaram Tum Hi Ho
Hey Shiv Hamara Uddhar Karna
Hai Vandana Ke Swar Ye Hamare
Hey Naath Inko Sweekar Karna

Om Namah Shivaye
Har Har Mahadev
Bolo Sanche Darbar Ki Jai


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply