Jai Jai Ram Katha Jai Jai Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jai Shri Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Jai Ram Katha

Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai
Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai

Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Sau Sau Janmo Ki Vyatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Ram Katha kal Vighat Vikari
Sagar sangi Rajkumari

Ram Katha Sundar Kartari
Sansay Vighan Udwan Hari

Tera Sab Sansay Bhage Ga
Tera Sab Sansay Bhage Ga

Mera Sab Sansay Bhage Ga
Mera Sab Sansay Bhage Ga

Mera Sab Sansay Bhage Ga
Mera Sab Sansay Bhage Ga
parwati Kar Jatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai
Jise Shrawan Kar Mit Jati Hai

Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Ese Shrawan Kar Mit Jati Hai
Sau Janam Janam Ki Vyatha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha

Jai Jai Ram Katha
Jai Shri Ram Katha


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Jai Jai Ram Katha Jai Jai Ram Katha”

  1. kripya kuchh panktiyon ko sri ram charit manas se mila kar thik karen.
    Dhanyawad

  2. Thanks

Leave a Reply