Jo Mange Thakur Apne Te Soyi Soyi Deve

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Nanak Das Mukh Te Jo Bole
Iha Hua Sach Hove

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Chatar Disha Ki Nobal Apna
Shir Upar Kar Dhariyo
Kripa Katak Ablokan Keeno
Das Ka Dukh Vidariyo

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Harjan Rakhe Guru Govind
Rakhe Guru Govind

Kath Laaye Avgun Sab Mete
Dayal Purakh Bakshand

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Nanak Das Mukh Te Jo Bole
Iha Hua Sach Hove

Jo Mange Thakur Apne Te
Soyi Soyi Deve

Satnam Wahe Guru
Satnam Wahe Guru

Wahe Guru Wahe Guru
Wahe Guru Wahe Guru


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply