Jo Prani Hari Gun Gaye Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tar Jaye

Dukh Taap Sab Haare
Naam Hari Om Hari Om Liya Kar

Dukh Taap Bhi Sanka Sab Haare
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Hai Ram Naam Gun Aisa
Jo Jape Bane Vo Taisa

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Bhav Sagar Duskar Bhayi
Japle Tu Kishan Kanhayi
Vo Naiyya Paar Lagaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Vo Deen Dayalu Hai Bhagwan
Tann Mann Se Karle Chintan
Bhav Sagar Duskar Bhayi
Bhav Sagar Se Tarr Jaye

Jo Prani Hari Gun Gaye
Bhav Sagar Se Tarr Jaye


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply