Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo Audhar Daani Tripurari

Hari Om Hari Hari Hari Om
Hari Om Hari Hari Hari Om

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Nayan Teen Upveet Bhujanga
Shashi Lalat Sohe Sir Ganga

Mund Maal Gal Beech Virajat
Mahima Hai Ati Bhari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Kar Me Damru Trishul Tihare
Kati Harma Gharbar Dhaare
Uma Sahit Him Shail Virajat
Shobha Hai Ati Nyari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Pal Mein Prabhu Tum Ho Pralayankar
Pal Mein Prabhu Sada Abhyankar
Rishi Muni Bhed Naa Paye Tiharo
Hamto Hai Sansaari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Aagam Nigam Tau Bhed Naa Jane
Brahma Vishnu Sada Shiv Maane
Dev Ke Hey Mahadev
Ab Raksha Karo Hamari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari

Kisi Vidhi Vandan Karu Tiharo
Audhar Daani Tripurari
Balihari Balihari Jai Mahesh Balihari


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply