Kripa Milegi Shri Ramji Ki Bhakti Karo Ram Bhajan

Kripa Milegi Shri Ramji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Kripa Milegi Shri Ram ji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo
Daya Milegi Hanumanji Ki Ram Japo
Ram Japo Ram Japo

Dust Dalan Hanuman Hai Hanuman Mere
Jai Hanuman Jai Hanuman

Patit Pawan Ram Shri Ram Mere
Jai Siya Ram Jai Siya Ram

Moorat Rakh Siya Ram Ki
Mann Dhyan Dharo
Dhyan Dharo Dhyan Dharo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Kripa Milegi Shri Ram ji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Sakal Amangal Harle Ye Hanuman Mere
Jai Hanuman Jai Hanuman

Tan Man Pawan Karde Ye Shri Ram Mere
Jai Siya Ram Siya Ram
Sheesh Jhukar Charano Mein Pranam Karo
Pranam Karo Pranam Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Kripa Milegi Shri Ram ji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Shankar Swam Keshari Nandan
Jai Hanuman Jai Hanuman
Vishnu Roop Bhagwan Hai Mere Shri Ram
Vishnu Mahesh Ki Leela Ka Gun Gaan Karo
Gaan Karo Gaan Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Kripa Milegi Shri Ram ji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Ram Se Bade Hai Bhakt Ram Ke
Jai Hanuman Jai Hanuman
Jo Nit Ram Ki Mahima Gaave
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Arpit Prabhu Poojan Mein Praan Karo
Pran Karo Pran Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo

Kripa Milegi Shri Ram ji Ki Bhakti Karo
Bhakti Karo Bhakti Karo
Daya Milegi Hanumanji Ki Ram Japo
Ram Japo Ram Japo

Bhakti Karo Bhakti Karo
Ram Japo Ram Japo


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply