Krishna Naam Pyara Hai Gopal Naam Pyara Hai Krishna Bhajan

Mata Pita Bhai Bandhu
Sakha Wo Hamara Hai
Krishna Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Mata Pita Bhai Bandhu
Sakha Wo Hamara Hai
Krishan Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Naam Hi Prabhu Ka Jarre Jarre Mein Samaya Hai
Mahima Aapar Paar Kisi Ne Naa Paya Hai
Patta Patta Daali Daali Kare Ye Ishara Hai
Krishna Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Mata Pita Bhai Bandhu
Sakha Wo Hamara Hai
Krishan Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Krishna Krishna Naam Ki Jo Ratna Lagayega
Naam Ke Sahare Bhav Paar Ho Jayega
Krishna Naam Gaate Gaate
Gopal Naam Gaate Gaate
Jhoome Jag Saara Hai
Krishan Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Mata Pita Bhai Bandhu
Sakha Wo Hamara Hai
Krishan Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Naam Ke Sahare Brahma
Shrishti Ko Rachate Hai
Samadhi Mein Baith Shankar
Naam Ko Hi Dhyate Hai

Naam Se Prakash Lete
Suraj Chand Taara Hai
Krishan Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai

Mata Pita Bhai Bandhu
Sakha Wo Hamara Hai
Krishna Naam Pyara Hai
Gopal Naam Pyara Hai


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply