Meri Ek Hi Tamanna Hai Savre Bihari Rahana Na Door Hamse Lena Khabar Hamari

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari

Tu Pass Jinke Rahata
Rahata Vaha Savera
Tu Door Jinke Hota
Hota Vaha Andhera

Tu Pass Jinke Rahata
Rahata Vaha Savera
Tu Door Jinke Hota
Hota Vaha Andhera

Tere Baigair Mohan
Tere Baigair Mohan
Din Bhi Hai Raat Kaali
Din Bhi Hai Raat Kaali
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna

Ulfat Ka Rang Tera Kuchh
Esa Mujhpe Chhaya
Bankar Tera Diwana
Tujh Ko Rijhane Aaya

Ulfat Ka Rang Tera Kuchh
Esa Mujhpe Chhaya
Bankar Tera Diwana
Tujh Ko Rijhane Aaya

Ulfat Ka Rang Tera
Kuchh Esa Mujhpe Chhaya
Bankar Tera Diwana
Tujh Ko Rijhane Aaya

Hum Aass Paas Tere
Hum Aass Paas Tere
Peechhe Samay Hamari
Peechhe Samay Hamari
Rahna Na Door Humse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna

Bankar Ke Shyam Vasi
Bhav Paar To Utaro
Nandu Mai Hu Tumhara
Ek Baar To Pukaro

Bankar Ke Shyam Vasi
Bhav Paar To Utaro
Nandu Mai Hu Tumhara
Ek Baar To Pukaro

Bankar Ke Shyam Vasi
Bhav Paar To Utaro
Nandu Mai Hu Tumhara
Ek Baar To Pukaro

Bankar Ke Shyam Vasi
Bhav Paar To Utaro
Nandu Mai Hu Tumhara
Ek Baar To Pukaro

Samjhu Na Riti
Samjhu Na Riti
Teri Esa Hu Mai Anadi
Samjhu Na Riti Teri
Esa Hu Mai Anadi

Rahna Na Door Humse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari
Meri Ek Hi Tamanna

Meri Ek Hi Tamanna
Hai Savre Bihari
Rahana Na Door Hamse
Lena Khabar Hamari

Meri Ek Hi Tamanna
Meri Ek Hi Tamanna
Meri Ek Hi Tamanna


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Meri Ek Hi Tamanna Hai Savre Bihari Rahana Na Door Hamse Lena Khabar Hamari”

  1. good bhajan

Leave a Reply