Meri Raah Tu Tu Hi Meri Manzil Mera Rahbar Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu
Hamesha Hai Tu
Meri Zustu Mein
Tu Hi Meri Khwahish
Tu Hi Meri Aarjoo
Meri Zindagi Hai Tu
Meri Bandagi Hai Tu
Sabhi Gamo Ki Dawa
Meri Har Khushi Hai Tu
Meri Har Khushi Hai Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu

Bigadi Sanvar Gayi Hai
Bigadi Sanwar Gayi Hai
Jab Se Hai Sath Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu
Hamesha Hai Tu
Meri Zustu Mein
Tu Hi Meri Khwahish
Tu Hi Meri Aarjoo
Meri Zindagi Hai Tu
Meri Bandagi Hai Tu
Sabhi Gamo Ki Dawa
Meri Har Khushi Hai Tu
Meri Har Khushi Hai Tu

Jeevan Ke Gulista Mein
Jeevan Ke Gulista Mein
Hai Bahar Meri Tu
Hai Bahar Meri Tu

Meri Dil Ki Saltanat Kaa
Meri Dil Ki Saltanat Kaa
Hai Badshah Tu
Hai Badshah Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu
Hamesha Hai Tu
Meri Zustu Mein
Tu Hi Meri Khwahish
Tu Hi Meri Aarjoo
Meri Zindagi Hai Tu
Meri Bandagi Hai Tu
Sabhi Gamo Ki Dawa
Meri Har Khushi Hai Tu
Meri Har Khushi Hai Tu

Tumhe Chahte Hai Lakho
Tumhe Chahte Hai Lakho
Mujhe Sirf Ek Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu
Hamesha Hai Tu
Meri Zustu Mein
Tu Hi Meri Khwahish
Tu Hi Meri Aarjoo
Meri Zindagi Hai Tu
Meri Bandagi Hai Tu
Sabhi Gamo Ki Dawa
Meri Har Khushi Hai Tu
Meri Har Khushi Hai Tu

Duniya Ke Andhero Mein
Meri Roshani Hai Tu
Meri Roshani Hai Tu

Meri Raah Tu
Tu Hi Meri Manzil
Mera Rahbar Tu
Hamesha Hai Tu
Meri Zustu Mein
Tu Hi Meri Khwahish
Meri Aarjoo
Meri Zindagi Hai Tu
Meri Bandagi Hai Tu
Sabhi Gamo Ki Dawa
Meri Har Khushi Hai Tu
Meri Har Khushi Hai Tu


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply