Naya Saal Ho Mangalkari Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava
Hey Shiv Bhole Bhandari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava
Hey Shiv Bhole Bhandari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Hey Shiv Shankar
Hey Shiv Shankar Pyare
Kar Koi Aisa Jadu Mantar
Aisa Jadu Mantar
Aisa Jadu Mantar
Deen Dukhi Bhi Koi Rahe Naa
Koi Deen Dukhi Rahe Naa
Iss Duniya Ke Andar
Iss Duniya Ke Andar

Hey Kar Kripa Tripuari
Naya Saal Ho Mangalkari
Hey Kar Kripa Tripuari
Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava
Hey Shiv Bhole Bhandari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava
Naya Saal Ho Mangalkari

Hey Shiv Bhole Bhandari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava
Naya Saal Ho Mangalkari
Aaya Ji Aaya Saal Nava

Achha Bhakto Chalte Hai
Phir Kahi Mulakat Hogi
Achha Bhakto Chalte Hai
Phir Kahi Mulakat Hogi

Naya Kabhi Phir Saal Hoga
Jagran Ki Raat Hogi
Naya Kabhi Phir Saal Hoga
O Jagran Ki Raat Hogi

Bolo Sanchedarbar Ki Jai
Har Har Mahadev
Shankar Bhagwan Ki Jai


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply