Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagadish Hare
Swaami Jai Jagadish Hare
Bhakta Jano Ke Sankat
Das Janon Ke Sankat
Kshan Me Dur Kare
Om Jai Jagadiish Hare ||

Om Jai Jagadish Hare
Swaami Jai Jagadiish Hare
Bhakta Jano Ke Sankatt
Daas Janon Ke Sankatt
Kssann Me Duur Kare
Om Jai Jagadish Hare ||

Jo Dhyaave Phal Paave
Duhkh-Bin Se Man Ka
Swami Duhkh-Bin Se Man Ka
Sukh Sampati Ghar Aave
Sukh Sampati Ghara Aave
Kasstta Mitte Tan Kaa
Om Jai Jagadiisha Hare ||

Maat Pitaa Tum Mere
Sharann Gahuu Kiski
Swami Sharann Gahuu Maim Kiski
Tum Bin Aur Na Duuja
Tum Bin Aur Na Duuja
Aas Karuu Mai Jiski
Om Jai Jagadish Hare ||

Tum Puran Paramatma
Tum Antarayami
Swaami Tum Antarayaami |
Parabrahma Parameshwar
Parabrahma Parameshwar
Tum Sab Ke Swaami
Om Jai Jagadish Hare ||

Tum Karunaa Ke Sagar
Tum Palan-Karta
Swami Tum Palan-Karta
Mai Murakh Phala-Kaami
Mai Sevak Tum Swami
Krpaa Karo Bharta
Om Jai Jagadish Hare ||

Tum Ho Ek Agocar
Sabke Prann-Pati
Swami Sabake Pran-Pati |
Kis Vidh Milu Dayamay
Kisa Vidh Milu Dayamay
Tumko Mai Kumati
Om Jai Jagadish Hare ||

Dina-Bandhu Dukh-Harta
Thakur Tuma Mere
Swami Raksak Tum Mere
Apne Haath Utthao
Apne Sharann Lagao
Dwaar Pada Tere
Om Jai Jagadish Hare ||

Visay-Vikar Mitao
Paap Haro Deva
Swami Paap Haro Devaa
Shraddha Bhakti Badhao
Shraddha Bhakti Baddhao
Santan Kii Sevaa
Om Jai Jagadish Hare ||


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Om Jai Jagdish Hare”

  1. good but i am not be able to download.

  2. Raj Multani Germany Says:

    Great collection, thanks.
    But not able to download.

Leave a Reply