Om Mangalam Shanidev Mangalam Shanidev Bhajan By Hemant Chauhan

Jay Jay Jay Shani Dev
Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Tejaswi Ravi Ke Hai Sut Mangalam
Leela Hai Aapki Adhbhoot Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Sansaar Ke Hai Swami Balwaan Mangalam
Aap Hi Bhoo Lok Ke Bhagwan Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Jay Jay Jay Shanidev
Jay Jay Jay Shanidev

Kaano Mein Hai Kundal Gale Maal Mangalam
Deh Shyam Sundar Hai Vishaal Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Haatho Mein Gada Aur Talvaar Mangalam
Divya Vahan Pe Hote Savaar Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Chaar Bhuja Dhaari Bal Bhari Mangalam
Dharam Raj Ke Hokar Bhari Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam

Shobhat Hai Neelam Ke Alankaar Mangalam
Divya Ati Divya Hai Darbar Mangalam

Om Mangalam Shanidev Mangalam
Om Mangalam Shanidev Mangalam

Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shingnapur Wale Mere Dev Mangalam
Shanidev Mangalam


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply