Raksha Sutra Haath Mein Lekar Hum Raksha Ka Vachan Kare

Raksha Sutra Haath Mein Lekar
Hum Raksha Ka Vachan Kare
Vishwa Bandhu Bhayi Chare Ko
Hum Sat Sat Sat Naman Kare

Raksha Sutra Haath Mein Lekar
Hum Raksha Ka Vachan Kare
Vishwa Bandhu Bhayi Chare Ko
Hum Sat Sat Sat Naman kare

Yahi Hai Raksha Bandhan
Yahi Hai Raksha Bandhan

Kare Bahan Ki Raksha Bhai
Kahte Hai Ye Dhage
Bhano Ka Kartva Nahi
Bhaiya Se Vo Kuchh Mange

Roli Chandan Thaal Sajakar
Bhai Ko Vo Tilak Kare
Rahe Bandhati Rakhi Bahne
Yah Jeevan Jab Tak Rahe

Yahi Hai Raksha Bandhan
Yahi Hai Raksha Bandhan

Manavta Ka Maan Badane
Aata Raksha Bandhan
Aisa Ye Sankalp Hai Jiska
Nahi Ho Sake Naa Khandan

Rahe Haath Mein Haath Hamare
Hum Aisa Aacharan Kare
Danavta Ka Naash Kare Jo
Hum Aisa Sangathan Kare

Yahi Hai Raksha Bandhan
Yahi Hai Raksha Bandhan

Raksha Sutra Haath Mein Lekar
Hum Raksha Ka Vachan Kare
Vishwa Bandhu Bhayi Chare Ko
Hum Sat Sat Sat Naman kare


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply