Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali

Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali

Daulat Ke Diwane Sunlo Ek Din Aisa Ayega Dhan Yauwan Aur Roop Khajana
Yahi Dhara Rahjayega Dhan Yauwan Aur Roop Khajana Yahi Dhara Rahjayega

Sundar Kaya Mati Hogi Charcha Hogi Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali

Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali

Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali

Daulat Ke Diwane Sunlo Ek Din Aisa Ayega Dhan Yauwan Aur Roop Khajana Yahi Dhara Rahjayega
Dhan Yauwan Aur Roop Khajana Yahi Dhara Rahjayega

Sundar Kaya Mati Hogi Charcha Hogi Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali

Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali
Le Lo Re Koi Ram Ka Pyara Shor Machau Gali Gali


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Ram Naam ke Here Moti Mai Bikhrau Gali Gali”

  1. very nice song

  2. nice sweet bhajan

Leave a Reply