Rasna Nish Din Bhaj Hari Ka Naam

Shri Krishna Shri Krishna Shri Rama Shri Rama
Shri Rama Shri Rama Shri Krishna Shri Krishna

Rasna Nish Din Bhaj Hari Ka Naam
Rasna Nish Din Bhaj Hari Ka Naam
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram

Rasna Nish Din Bhaj Hari Ka Naam
Rasna Nish Din Bhaj Hari Ka Naam
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama

Jo Hai Sukh Kar Aanand Dham
Jo Hai Sukh Kar Aanand Dham
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama

Keshav Kanha Chit Chor Kaho Yaa
Raghuvar Avadh Kishor Kaho
Kaho Re Kaho
Chor Kaho Chit Chor Kaho
Chor Kaho Kishor Kaho
Keshav Kanha Chit Chor Kaho Yaa
Raghuvar Avadh Kishor Kaho

Rat Nit Prati Phal Aatho Yaam
Rat Nit Prati Phal Aatho Yaam
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama

Mann Raghav Ke Charan Gaho
Janki Raman Ki Sharan Raho
Charan Gaho Ji Charan Gaho
Sharan Raho Ji Sharan Raho
Sharan Raho Ji Sharan Raho

Nand Raghav Ke Charan Gaho
Janki Raman Ki Sharan Raho
Charan Gaho Charan Gaho
Sharan Raho Ji Sharan Raho

Bolo Bankar Ke Dil Se Gulam
Bolo Bankar Ke Dil Se Gulam
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama

Raghav Saa Koi Kripalu Nahi
Maghav Saa Koi Dayalu Nahi
Kripalu Nahi Kripal Nahi
Dayalu Nahi Dayal Nahi
Kripalu Nahi Kripal Nahi
Dayalu Nahi Dayal Nahi

Raghav Saa Koi Kripalu Nahi
Maghav Saa Koi Dayalu Nahi

Hai Prem Bindu Dono Ka Dham
Hai Prem Bindu Dono Ka Dham
Shri Ram Shri Krishna
Shri Krishna Shri Ram
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama
Shri Krishna Shri Krishna
Shri Rama Shri Rama

Bolo Sanchedarbar Ki Jai
Jai Shri Ram
Jai Shri Krishna


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply