Shyam Sundar Manohar Varan Hey Gopal Madan Mohan

Shyam Sundar Manohar Varan
Hey Gopal Madan Mohan

Shyam Sundar Manohar Varan
Hey Gopal Hey Gopal Hey Gopal
Hey Gopal Madan Mohan

Shri Radha Var
Hey Murali Dhar
Shri Radha Var
Hey Murali Dhar

Hey Gopal Hey Gopal Hey Gopal
Hey Gopal Madan Mohan
Shyam Sundar Manohar Varan

Tircha Hai Keerit Kasa Urr Mein
Tircha Ban Maal Pada Rahta Hai
Tirchha Kati Kachhani Hai Jisme

Sukh Sindhu Sada Umda Rahta Hai
Sukh Sindhu Sada Umda Rahta Hai

Tirchhe Hi Kadam Ke Vriksha Tale
Tirchhe Drig Taan Khada Rahta Hai
Kis Bhaati Nikale Kaho Dil Se
Tirchha Ghanshyam Aada Rahta Hai

Shyam Sundar Manohar Varan
Hey Gopal Hey Gopal Hey Gopal
Hey Gopal Madan Mohan

Shri Radha Var
Hey Murali Dhar
Shri Radha Var
Hey Murali Dhar

Hey Gopal Hey Gopal Hey Gopal
Hey Gopal Madan Mohan
Shyam Sundar Manohar Varan


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply