Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Usme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Mann Mera Kahata Hai
Ganga Nahau
Mann Mera Kahata Hai
Ganga Nahau Mai Yamuna Nahau
O Ganga Nahau Mai Yamuna Nahau

Jate Jate Jate Jate
Jate Jate Raste Mein Aagaya Bukhar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Ussme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Shri Radhe
Jai Ho
Hari Bol

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Mann Mera Kahta Hai Mandir Ho Aau
Mandir Ho Aau Jara Darshan Kar Aau
Mandir Ho Aau Jara Darshan Kar Aau

Jate Jate Jate Jate
Jate Jate Mandir Ke Lag Gaye Kiwad
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar
Jate Jate Mandir Ke Lag Gaye Kiwad
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Ussme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Mann Mera Kahta Hai Daan Kar Aau
Mann Mera Kahta Hai Daan Kar Aau
O Daan Kar Aau Thoda Punya Kar Aau
O Daan Kar Aau Thoda Punya Kar Aau

Mahngai Jyada Mahngai Jyada
Mahngai Jyada Aur Bada Parivar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Shri Radhe
Jai Ho
Hari Bol

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Mann Mera Kahta Hai Maala Jap Aau
Mann Mera Kahta Hai Maala Jap Aau
Maala Jap Aau Thoda Bhajan Kar Aau
Japte Japte Mala Mein Aagaye Rishtedaar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar
Issme Bhi Aate Hai Jhanjhat Hazaar

Bolo Sanchedarbar Ki Jai
Jai Shri Krishna
Jai Shri Ram


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “Teen Bar Bhojan Aur Bhajan Ek Bar”

  1. Sundar

  2. very good bhajan good site i love it

  3. smita mandial Says:

    radhe radhe

Leave a Reply