Ye Meetha Prem Ka Pyala Koye Ye Piyega Kismat Wala

Ye Meetha Prem Ka Pyala
Koye Ye Piyega Kismat Wala

Ye Meetha Prem Ka Pyala
Koye Ye Piyega Kismat Wala

Ye Satsang Wala Pyala
Koi Piyega Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Prem Guru Hai
Prem Hai Chela

Prem Dharm Aur
Prem Hai Mela

Prem Ki Fero Mala
Koi Ferega Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Prem Bina Prabhu Nahi Milte
Prem Bina Prabhu Nahi Milte

Mann Ke Kast Kabhi Nahi Talte
Mann Ke Kast Kabhi Nahi Talte

Prem Kare Ujiyara
Prem Kare Ujiyara

Koi Karega Kismat Wala
Koi Karega Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Prem Ka Gahna Premi Payevye
Janam Maran Ka Dukh Mitavye

Koi Kate Karma Janjala
Koi Kate Ga Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Prem Hi Sabke Kast Mitavye
Prem Hi Sabke Kast Mitaye

Lakho Se Durachar Chhudavye
Lakho Se Durachar Chhudavye

Guru Prem Ho Matwala
Guru Prem Ho Matwala

Koi Banega Kismat Wala
Koi Banega Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Mukti Ka Sukh Premi Pavye
Mukti Ka Sukh Premi Pavye

Narko Me Hargiz Nahi Javye
Narko Me Hargiz Nahi Javye

Guru Prem Ka Bhojan Aala
Guru Prem Ka Bhojan Aala

Koi Khawega Kismat Wala
Koi Khawega Kismat Wala

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om

Hari Om Hari Om
Hari Om Hari Om


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply